เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

sirirutn.

Travel License : 11/11071

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวเวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ฮานอย ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ Mega Grand World ร้านกาแฟรถไฟ โบสถ์ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก หมู่บ้านธูป Phu Cau ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน สุสานลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว

รหัสทัวร์

VN_FD00314

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

26 ก.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

14,900฿

26-29

ก.ย. 67

13,900฿

20-23

ต.ค. 67

13,900฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,900

14,900

13,900

4,000

-

-

21

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

13,900

13,900

12,900

4,000

-

-

21

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

13,900

13,900

12,900

4,000

-

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – ฮาลอง ฮาลอง Night Market

Day : 2

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย- Mega Grand World Hanoi-ร้านกาแฟรถไฟ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)-โบสถ์ฮานอย

Day : 3

นิงห์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-หมู่บ้านธูป Phu Cau ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกเซิน-ถนน 36 สาย

Day : 4

จตุรัสบาดิงห์ - เจดีย์เสาเดียว – ร้านสินค้าโอท็อป สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – สนามบินเชียงใหม่

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง