เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

sirirutn.

Travel License : 11/11071

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก 4วัน 3คืน (FD)

พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่ ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านต่าฟาน

รหัสทัวร์

VN_FD00291

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

06 มิ.ย. 67 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

18,888฿

19-22

18,888฿

26-29

ส.ค. 67

16,888฿

03-06

16,888฿

15-18

16,888฿

24-27

ก.ย. 67

16,888฿

07-10

16,888฿

21-24

16,888฿

28-01ต.ค.

ต.ค. 67

16,888฿

03-06

16,888฿

05-08

16,888฿

31-03พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

18,888

18,888

18,888

3,000

3,500

14,888

30

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,888

18,888

18,888

3,000

3,500

14,888

30

03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

16,888

16,888

16,888

3,000

3,500

13,888

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

Day : 2

เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - หมู่บ้านต่าฟาน - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน

Day : 3

เมืองซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดนจีนเวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง

Day : 4

เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง