เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

sirirutn.

Travel License : 11/11071

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ BY S.S. Bon Voyage 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ BY S.S. Bon Voyage 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ BY S.S. Bon Voyage 8วัน 7คืน

เที่ยวฝรั่งเศสทางตะวันตก เมืองบอร์กโด สวรรค์ของนักชิมไวน์ เส้นทาง แม่น้ำการอนและแม่น้ำดอร์ดอญ ในฝรั่งเศส 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณท่องเที่ยว 3 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของ UNESCO เรือสำราญล่องแม่น้ำสุดหรู ระดับ Super Ship แบบ All inclusive S.S. BON VOYAGE

รหัสทัวร์

CRU_0194

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

02 มิ.ย. 67 - 07 เม.ย. 70

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

3,299 SGD/ท่าน

เดินทางโดย

SS Bon Voyage

SS Bon Voyage

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

28 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

18 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 เม.ย. 70 - 14 เม.ย. 70

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,299

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE (151 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (140 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

4,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (210 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (280 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

9,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : บอร์โด (ลงเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : กาดียัก

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : กูซัก ฟอค์ เมดอค์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : บลาย์, บูค์ ซู ชีคงด์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : ลีบูคน์ (แซง-เอมีลียง)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : ลีบูคน์, บอร์โด

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : บอร์โด

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : 26 พ.ค. 67

ท่าเรือ : บอร์โด (ขึ้นจากเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

- ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

- กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บอร์โด – กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- ยกเลิก 125 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง $200 / ท่าน

- ยกเลิก 95-124 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 20%

- ยกเลิก 65-94 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 35%

- ยกเลิก 35-64 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50%

- ยกเลิก น้อยกว่า 34 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

- No show หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง